Refund and Return Policy

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du mottagit varan. Ångerfrist gäller inte för Blomsterkurs ( se villkor för blomsterkurs längre ner)

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt
mejl om ditt beslut att frånträda avtalet.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt
meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vid retur är det konsumentens ansvar att se till att varan är korrekt förpackad för att inte ta skada.

När ångerrätt inte gäller

Vi godkänner inte ångerrätt och retur om varan är använd av konsument.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi
fått från dig, Återbetalningen kommer att ske utan
onödigt dröjsmål när vi mottagit varan i retur. Vi kommer att
använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt
för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens
med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte
att kosta dig något mer än returfrakt.

Avbokning och återbetalning av Blomsterkurs

Vid avbokning fram till 7 dagar innan kurstillfället återbetalas hela summan. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället, men tidigare än 4 dagar innan återbetalas 50% av summan. Vid avbokning senare än 4 dagar innan kurstillfället återbetalas inte något. Däremot är det alltid möjligt att överlåta platsen till någon annan. Ta kontakt på mejl eller telefon för avbokning, ombokning eller överlåtande av plats. Vid bokning av kurs kan man även välja att betala vid själva kurstillfället. Om du gör det och sedan önskar att avboka, så debiteras man enligt ovan.

För att klargöra: är kursen en torsdag ska avbokning ske senast under torsdagen veckan innan. Givetvis uppskattar Oxåker om man avbokar så långt innan som möjligt, då platsen kan gå till någon annan blomsterälskare!